Meny

Dela sidan på sociala medier

Torvemyr etapp 2

I området söder om Barnemyr i Grundsund, planeras ett nytt bostadsområde med möjlighet till upp emot 50 bostäder med både småhus kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Målsättningen är att det nya bostadsområdet ska bli ett vackert och välgestaltat tillskott i Grundsund.

Området har liksom det övriga samhället relativt små tomter där husen ligger tätt. Utsikten över hav och granithällar liksom närheten till vackra rekreationsområden är också gemensam med det omgivande samhället.

Läs mer om Torvemyr etapp 2 och våra andra pågående planer i området på kommunens webbplats.